ความเห็น 452849

โยนิโสมนสิการ #3

สมฤดี
IP: xxx.113.67.37
เขียนเมื่อ 

  สนใจ โยนิโสมนสิการ 10 วิธี  ค่ะ  หากมีข้อมูลครบขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยส่งให้อ่านบ้าง  เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน  และชีวิต