รวดเร็วแบบทีมคนไฟแรง ทีม รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำโดยคุณหมอประกาศิต จิรัปปภา ศัลยแพทย์หนุ่ม เริ่มบันทึกลงบล็อกแล้ว เชิญติดตามได้ที่นี่ หรือเยี่ยมบล็อกของทีมเบาหวานหลายทีมได้ที่ชุมชนบล็อกนะคะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘