แนะนำหนังสือสำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัย

        สำหรับมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาไปเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย   ขอแนะนำซื้อหนังสือเล่มนี้เข้าห้องสมุดหลาย ๆ เล่ม   และชักชวนให้อาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นศ. ปริญญาเอก - โท - ตรี   อ่านหนังสือเล่มนี้

                                      

                                              ปกหนังสือ

        หากไม่ทราบว่าจะซื้อได้ที่ไหนโปรดถามบรรณาธิการ   ศ. ดร. ประมวล  ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ที่ [email protected]

วิจารณ์  พานิช
  6 ต.ค.48