ความเห็น 5643

โยนิโสมนสิการ #3

น้อยหน่า
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
อยากให้คุณชายขอบเขียนวิธีคิดของโยนิโสมนสิการให้ครบทั้ง  10  วิธี  ตอนนี้อ่านไปแล้ว  2  วิธี  เหลือ  8  วิธี  เพราะตอนนี้เป็นประโยชน์มากสับหรับผู้อ่าน เขียนมาเร็วๆนะครับผมรออ่านอยู่