ความเห็น 788984

โยนิโสมนสิการ #3

poonsuk
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ให้ความรู้เรื่องโยนิโส เพราะกำลังนำไปทดลองใช้สอนในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

เด็กๆชอบมาก อยากให้ท่านช่วยชี้แนะ อีกอย่างต้องการตรวจสอบความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับโยนิโสมนสิการด่วน