ความเห็น 274809

โยนิโสมนสิการ #3

Nun
IP: xxx.90.144.101
เขียนเมื่อ 

เมื่อไรจะเขียนเสร็จ รออยู่ค่ะ