ความเห็น 65372

โยนิโสมนสิการ #3

นายนพดล รอดอำพันธุ์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

โยนิโสมนสิการ 10 วิธี มีอะไรบ้าง และจะได้ประโยชน์ในการนำมาใช้อย่างไร (วิธีที่ 3)
          3. วิธีคิดแบบสัญลักษณ์ คือ คิดแบบรู้เทาทันธรรมดามี 2 ขั้นตอนคือ

1.รู้ความจริงตามธรรมชาติ และยอมรับความจริง

2.แก้ไขและทำการไปตามเหตุปัจจัย เมื่อรู้อยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย เราต้องการให้มันเป็นอย่างไร ก็แก้ไข ก็จัดการตัวตันเหตุนั้นด้วยความรู้ หลักการไม่ใช่แก้ด้วยความอยาก เป็นการปฎิบัติด้วยปัญญา ทำทั้งการและปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย  เป็วิธีปฎิบัติที่ได้ผลที่สุดและตนไม่เป็นทุกข์