ความเห็น 5710

โยนิโสมนสิการ #3

ชายขอบ
IP: xxx.157.14.245
เขียนเมื่อ 
     ยินดี และดีใจที่ได้ติดตามอ่านอยู่ครับ ผมจะได้รีบเขียนต่อไป ซึ่งต้องประยุกต์กับที่ใช้ปฏิบัติ บางครั้งก็เขียนไม่ออก (ชอบใช้คำนี้) ถ้าทิ้ง e-mail ไว้ด้วยจะดีมากครับ เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ตีพิมพ์แล้วจะได้แจ้งไปให้ทราบ