การได้มีโอกาศได้นำตัวเอง ลงไป"คลุกวงใน"กับชาวบ้าน เข้าไปอยู่ในความรู้สึกร่วมกับเกษตรกร ทำไห้ได้มองเห็น ประเด็นต่างๆ ตลอดจน  เห็นการบริหารจัดการ ตัวเอง เพื่อความอยู่รอด ภายไต้ เงื่อนไข ของกระแสร์ ความทันสมัย  และหวังว่าชีวิตของเขาจะดีขึ้น ในวัข้างหน้า

              สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม จากการสังเกตุ อารมณ์  ความรู้สึก  ของชาวบ้านโดยเฉพาะเกษตรกร ต่างพื้นที่  ต่างความคิด ต่างทรัพยากร และต่างองค์ความรู้ สิ่งที่กำลังจะพูดถึง ก็คือ "จังหวะการก้าวเดินที่ต่างกัน บนนโยบายเดียวกัน

              ประเด็นที่น่าสนใจและปรากฎไห้เห็น มีอยู่ 2 ส่วน

                         1. ในส่วนที่มีความต่าง ของต้นทุน ในพื้นที่แรกที่ลงไป คือพื้นที่อำเภอทางตอนเหนือของนครราชสีมา และอำเภอทางตอนไต้ คืออ. ปักธงชัย จังหวัดเดียวกัน มีความต่างกัน ราวฟ้ากับดิน  ในพื้นที่หนึ่งมีทั้งต้นทุนคุณภาพดินดี น้ำดีเพราะมีระบบชลประทาน แต่อีกที่หนึ่ง  คุณภาพดินต่ำ ขาดน้ำอย่างรุนแรง  ไม่มีระบบชลประทาน  ผูกชีวิตไว้กับ เทวดา(น้ำฝน) อย่างเดียว ตัวชี้วัดง่ายๆ  คือทำนา 30 ไร่เท่ากัน พื้นที่หนึ่ง ได้ผลผลิต 35 กิโลกรัม  ในขณะที่อีกพื้นที่หนึ่ง ใด้ผลผลิต 30,000  กิโลกรัม ต้นทุนไม่ต่างกันมาก

                          2.ประเด็นของ "การก้าวย่าง" ของเกษตรกร เพื่อดิ้นรน ที่จะ มีชีวิตที่ดีขึ้น บนเส้นทางของอาชีพ (เกษตรกร)

  •     เกษตรกรฝั่งหนึ่งต้องต่อสู้กับศึกหลายด้าน ทั้งทางความแห้งแล้ง (ซ้ำซาก) ปัญหาวัตถุนิยม ในคราบของความทันสมัย
  • เกษตรกรอีกฝั่งหนึ่งค่อนข้างดูดี (มีสตางค์) แต่ต้องอ่อนไหวไปกับราคาของผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่แน่นอน ต้นทุนการผลิตสูง ที่โดนเหมือนกันคือ ความทันสมัยนิยม
  • สิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นข้อมูลที่น่ากลัวคือ ค่าใช้จ่ายของชาวบ้านที่สูงมากกว่ารายรับมาก บางคนมีความต่างกันเป็นเรือนแสนต่อปี (เจขาอยู่ได้อย่างไร)
  • ที่น่าสนใจคือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นบางอย่างสูงมาก (สำหรับชาวบ้าน) เช่นค่าโทรศัพท์ ต่อคนต่อปี 6,000-7,000 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าภาษีสังคม บางคนสูงถึง 20,000. บาทต่อปี น่ากลัวจังเลยครับ