ความเห็น 74868

KM ที่รักตอนที่ 63 " สงสาร....ชาวเกษตรกร ผู้มั่นคงในอาชีพ"

เขียนเมื่อ 
ขอร่วมมองมุมเดียวกัน แต่ต่างกรรมต่างวาระกันกับคุณ ชายขอบครับ เป็นความจริงที่เราทุกคน ต้องยอมรับโดยทั่วกัน ก็คือ ชาวบ้านทุกครอบครัว มีโทรศัพท์มือถือ บางครอบครัวมีครบทุกคน ถ้าเราพูดถึงการมีเสรีภาพ ไม่ว่ากัน แต่ประเด็น อยู่ที่แบบแผน(อาจจะไม่ได้วางแผน)การใช้จ่ายในครัวเรือน แถวบ้านผมน่าสนใจมากกว่า ปกติเวลาขับรถผมชอบฟังเพลง ทางวิทยุ วันหนึ่งผมได้ยินชาวบ้านเลียงวัว โทรศัพท์ขอเพลงให้กันฟัง ซึ่งไม่ได้อยู่ไกลกันเลย (ก็อยู่กันคนละฝั่งของหนองน้ำ) ประเด็นเหล่านี้ ชี้ไห้เห็นพฤติกรรม การใช้จ่ายของครัวเรือน ได้หลายมิติ อย่างมีนัย มีความสำคัญมากครับ