ความเห็น 75001

KM ที่รักตอนที่ 63 " สงสาร....ชาวเกษตรกร ผู้มั่นคงในอาชีพ"

เขียนเมื่อ 
พื้นที่ ที่เราเข้าไป 2 อำเภอ จำนวน 5 ตำบล ประมาณ 300 ครัวเรือน มีข้อมูลพอที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะจริงๆแล้ว เราก็กำลังหาคำตอบความจริง ที่อยู่ในตัวชาวบ้าน ใน เรื่อง ของ Need,Want,และDemand ที่เป็นมุมมอง ที่เป็นตัวตนของชาวบ้านเอง น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มากทีเดียวครับ