การศึกษานอกโรงเรียน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจต้องจัดการศึกษาแก่บุคคลที่อยู่นอกโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษานอกระบบมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่มีใครตอบได้ แต่บอกได้ว่าเริ่มมีมนุษย์เมื่อไหร่เมื่อนั้นการศึกษานอกระบบเกิดขึ้นแล้ว กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนเกิดขึ้นและมีอยู่กับทุกคน ทุกขณะที่ยังมีสติอยู่ งานการศึกษานอกโรงเรียนมีทั้งที่ต้องสอนเอง ต้องเรียนเอง ต้องแก้ปัญหาเอง และรับผลสำเร็จเอง พร้อมทั้งเป็นบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ของตนและยังมีโอกาสถ่ายทอดแก่บุคคลอื่น บัคคลรอบข้างต่อไป การศึกษานอกโรงเรียนจึงถือว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตของเราก็ว่าได้
คนเราที่เกิดมา ตั้งแต่มีชีวิตรอดมา ย่อมได้รับประสบการณ์ ความรู้มากมาย อาจจำได้บ้าง จำไม่ได้บ้างว่าเราต้องพบปะ ประสบกับอะไรมาบ้าง บ้างครั้งเราไปประสบกับเหตุการณ์นั้นซ้ำ จึงจำได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเราเคยประสบมาแล้ว แต่ก็มีอีกหลายเหตุการณ์ที่เราประสบกันอยู่เป็นประจำจนทำให้เราลืมไปว่าเป็นประสบการณ์เก่าที่เราเคยประสบมาแล้ว
การศึกษานอกโรงเรียนกับการประสบกับเหตุการณ์ในชีวิตของมนุษย์จึงน่าจะไม่แตกต่างกัน เพราะเป็นภาวะของเรื่องราว เหตุการณ์ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลิดเวลา และนี้ก็น่าจะเป็นการประมวลความรู้รูปแบบหนึ่งของมนุษย์ในยุคสมัยต่างๆ และปัจจุบันจึงเกิดคำใหม่ว่า"การจัดการความรู้"