tum

tum
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Usernamekmpress
สมาชิกเลขที่83
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

อดีตนานมาแล้วเคยเป็นคนทำข่าว ทำไปทำมาก็กลายเป็นนักข่าวตามสายงานอาชีพและวิชาชีพที่เรียนมา  อยากเห็นเมืองไทยร่มเย็น มีคน เก่งคนดีมากมาก หลายปีที่ผ่านมาจึงผันตัวเองมาเป็นนักเผยแพร่อยากสื่อสารเรื่องดี ๆ ของคนไทยให้สังคมไทยได้รับรู้  ทำงานเผยแพร่งานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)  ร่วมขบวนขับเคลื่อน "การจัดการความรู้" ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)   อีกหนึ่งในงานขณะนี้ที่ขอเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของแผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ ของ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์  รับผิดชอบงานสื่อสารสาธารณะ   หาตัวอย่างดี ๆ ของ คนและงาน "จิตอาสา" โดยเฉพาะในวงการสาธารณสุข ระบบสุขภาพใกล้ตัวที่อยากรู้สึกว่าเมื่อเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลแล้วจะได้รับการรักษาทั้งกายและใจ

และแล้ว....เมื่อดวงอาทิตย์ยังไม่เคยหยุดส่องแสง

ประสาอะไรกับชีวิตคน...ก็คงต้องเดินต่อไป