ช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันใน บางวันก็ตกหนักด้วยและก็จะเห็นข้างมหาวิทยาลัยน้ำท่วม ซึ่งภาพที่ข้าพเจ้าเห็นน้ำท่วมนี้ทำให้นึกไปถึงตอนที่ไปเที่ยวเพชรบูรณ์ซึ่งในระหว่างทางที่นั่งรถไปข้าพเจ้าได้เหลือบไปข้างทางและภาพที่ข้าพเจ้าเห็นก็คือน้ำท่วมไร่ข้าวโพดและชาวไร่ข้าวโพดกำลังพายเรือเก็บข้าวโพดอยู่ ก็ทำให้รู้สึกเห็นใจและสงสารที่ข้าวไร่เหล่านั้นที่อุตส่าห์ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำและหวังที่จะได้ชื่นชมผลผลิตที่ตัวเองได้ทำไว้ แต่ก็ต้องมาเจอกับความเสียหายที่เกิดขึ้น จนบางครั้งอาจจะขาดทุนเลยทีเดียวก็ได้........น่าสงสารและเห็นใจเขาพวกนั้นมาก