ในการเล่าเรื่องของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด จังหวัดหนองบัวลำภู   นอกจากความปรารถนาที่จะทำให้นักเรียนในโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการที่ครอบครัวมีอาชีพทำปลาแดดเดียวขายแล้ว ดรงเรียนยังมีส่วนช่วยโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผลผลิตของชมรมแม่บ้านที่อยู่ติดกับโรงเรียนว่า  สามารถผลิตปลาแดดเดียวที่อร่อยกว่าที่ใดใด

    คณะวิจัยไปเยี่ยมโรงเรียนเพื่อดดูความก้าวหน้าของงานวิจัย  หลังจากที่ได้คุยกันจนเรียบร้อยแล้วจึงได้  ไปดูกิจการปลาแดดเดียว และได้ลองชิมที่ทอดออกมาใหม่ๆจากเตาแล้วก็ต้องยอมรับว่า อร่อยจริงๆ

ก็เป็นอันว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ชวนชิมกันอีกด้วย