สวัสดีครับ รู้ไหมว่าระบบไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเป็นระบบไหน มีหลายท่านที่ทราบแต่ก็มีหลายคนไม่ทราบไฟฟ้า ในบ้านเป็นระบบไฟ2เฟส220โวล์ทปัจจุบันต้องมีสายดิน

ด้วยเพื่อป้องกันการถูกไฟดูดในกรณีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดไฟรั่ว หวังว่าที่บ้านท่านติดตั้งสายดินแล้วนะครับ