การติดตั้ง lighttpd เป็น webserver บน Ubuntu นั้นสามารถทำได้โดยการใช้ตัวติดตั้ง software package เลือกติดตั้ง lighttpd ได้เลยหรือใช้คำสั่ง sudo apt-get install lighttpd