นิยามของกฎหมาย

นิยามของกฎหมาย

สรุปบทเรียน  (09/09/49)     นิยามของคำว่า กฎหมาย มีอยู่ประการ คือ   1. เหตุผลที่ถูกต้อง    2. ความเชื่อของชุมชน(จิตใจประชาชาติ)    3. เหตุผลของผู้ปกครอง(คำสั่งของรัฏฐาธิปไตย) กฎหมายแบ่งออกเป็น 3   ลักษณะ คือ  1. กฎหมายจารีตประเพณี(ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร)      2. หลักกฎหมายทั่วไป โดยมาจากกฏหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรและกฎหมายจารีตประเพณี          3. กฏหมายของรัฐสภา     กฎหมายมี 2 ประเภท คือ    1.  กฎหมายภายในประเทศ  เป็นกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อควบคุม/คุ้มครองประชาชนหรือผู้ประกอบธุรกิจภายในประเทศ     2. กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นกฎหมายที่มีการทำข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างประเทศที่เข้าร่วม เช่น WTO         สนธิสัญญา เป็นการตกลงกันระหว่างประเทศซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  1. นิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน คือ เป็นนิติสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชน          2. นิติสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชน คือ เป็นนิติสัมพันธ์ที่ทำระหว่างเอกชนกับรัฐ ซึ่งตามความหมายของมหาชนในที่นี้จะเป็นกฎหมายของรัฐธรรมนูญ  กฎหมายภายในรัฐ คือ กฎหมายที่ใช้บังคับนิติสัมพันธ์ภายในรัฐ ใช้บังคับดินแดนภายในรัฐ กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล คือ กฎหมายที่ใช้บังคับนิติสัมพันธ์ของเอกชน           ถ้าคิดจะทำธุรกิจ สนใจทำธุรกิจประเภทใด      ธุรกิจสื่อการศึกษา  เป็นธุรกิจที่สนใจ เนื่องมาจากประชากรในวัยเรียนและวัยทำงานมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้น ดังนั้นจึงเห็นว่าอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาหรือเสริมทักษะ รวมทั้งแบบเรียน น่าจะเป็นธุรกิจที่ไปได้ดี  สื่อการศึกษาที่ว่านี้จะหมายถึงสื่อประเภทหนังสือ เทป วิดีโอ และซีดี เป็นต้น โดยจัดจำหน่ายทั่วประเทศ และให้กับองค์การค้าคุรุสภา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Homework

คำสำคัญ (Tags)#การบ้านครั้งที่2

หมายเลขบันทึก: 50276, เขียน: 15 Sep 2006 @ 20:00 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 16:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

banjongsan winyarat
IP: xxx.120.143.82
เขียนเมื่อ 

ขอเอกสารอ้างอิงด้วย ครับ เพราะผมอาจขอนำไปอ้างอิง

 

ขอบคุณครับ

ขอให้ได้ เอบวกครับ

ใบบัว
IP: xxx.123.220.242
เขียนเมื่อ 

ทามมายต้องมีสนธิสัญญาด้วยคร้า

ใบบัว
IP: xxx.123.220.242
เขียนเมื่อ 

กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเกิดได้อย่างไร

แล้วเกิดขึ้นเมื่อใดมีการกำหนดใช้ในช่วงไหนคร้า