“จะพัฒนาไม่ได้ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง”

  ติดต่อ

  เป็นคำถามพร้อมคำตอบ เป็นคำตอบที่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ของพี่น้องเกษตรกรตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา คือ จะพัฒนาไม่ได้ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
 

การพัฒนาคืออะไร ?    

การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น ตลอดทั้งมีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน และคนส่วนใหญ่ในสังคมให้การยอมรับ


อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดยืนของแต่ละคน แต่วันนี้ผมใคร่ขอนำพาพี่น้อง KM ไปมองในเรื่องของ การพัฒนา อาชีพด้านการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพของบรรพบุรุษเรา


ความเห็นที่สอดคล้อง วันนี้ 15 กันยายน 2549 ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสการประชุมการทำบัญชีครัวเรือนของพี่น้องสมาชิก ธกส . และการเก็บข้อมูลหนี้สินภาคประชาชน ซึ่งเป็นการสอบถามข้อคิดเห็นในหลายๆ ด้าน และส่วนที่ผมมีความประทับใจมากที่สุด และมีความเห็นที่สอดคล้องกับแนวความคิดของผมก็คือ มุมมองด้านการพัฒนาอาชีพการเกษตร


เป็นคำถามพร้อมคำตอบ เป็นคำตอบที่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ของพี่น้องเกษตรกรตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา คือ จะพัฒนาไม่ได้ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง

พี่น้องบอกว่าแน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาโดยเฉพาะอาชีพการเกษตร อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ และยุค สมัย ดังนั้นเมื่อเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสียก่อน เช่น

  1. การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigms) กล่าวคือเราต้องเปลี่ยนแปลงด้านความคิด ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ เช่น วิธีการผลิต การวางแผน ตลอดการจัดการ เป็นต้น

  2. เปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติ คือจะต้องมีการปฏิบัติตน และอาชีพให้สอดคล้องกับยุคสมัย

  3. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะต้องปรับตนเองให้สอดคล้องกับสภาพของสังคม และสภาพแวดล้อม

  4. ต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

แน่นอนครับเมื่อเรามีการพัฒนาตนเองและอาชีพอยู่เสมอก็จะทำให้สามารถยืนหยัดในอาชีพของตนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

15 กันยายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีต

หมายเลขบันทึก: 50279, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:54:44+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

เห็นด้วยครับ แต่อย่าเปลี่ยนบ่อยจนตามเงาตัวเองไม่ทันนะครับ