ความเห็น 74778

KM ที่รักตอนที่ 63 " สงสาร....ชาวเกษตรกร ผู้มั่นคงในอาชีพ"

เขียนเมื่อ 
เขามั่นคงหรือหนีไม่ออก ประชดกันหรือเปล่า ผมว่าเขาพยายามดิ้นหนีเหมือนกันนะ เช่นการอพยพแรงงานเป็นต้น  มองดีๆมี KM นะครับ