เดือนที่แล้วครบวาระของคณะกรรมการพิจารณาชุดเดิมเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ได้ฤกษ์ประกาศผลแล้วค่ะ   ดังต่อไปนี้ : 

 1. ยอดคุณเอื้อแห่งเดือนได้แก่

   

พญ . อัจฉรา  เชาวะวณิช       ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร

Blog : http://gotoknow.org/blog/achara

2. ยอดคุณอำนวยแห่งเดือน ได้แก่

 

ดร . นิภาพร  ลครวงศ์          กลุ่มงานจิตเวช รพ. ยโสธร

Blog : http://gotoknow.org/planet/kapoom 

3. ยอดคุณกิจแห่งเดือนได้แก่

<p> </p><p>คุณเพ็ญศิริ  ชูส่งแสง          </p><p>นักเทคนิคการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ </p><p>Blog : http://gotoknow.org/blog/lab-chem</p><p>ที่อยู่     :  หน่วยเคมีคลินิก ภาคพยาธิ รพ.สงขลานครินทร์  หาดใหญ่  สงขลา  90110 </p><p>4.ยอดคุณลิขิตแห่งเดือน ได้แก่</p> <p>คุณวิมลศรี ศุษิลวรณ์ (ครูใหม่)        .. เพลินพัฒนา</p><p>Blog : http://gotoknow.org/blog/krumaimai</p><p>รางวัลแห่งความสามารถ เสื้อสามารถ” จะจัดส่งให้ในลำดับต่อไปนะคะ            </p><p>ประกาศรางวัลครั้งนี้เป็นคณะกรรมการพิจารณารางวัลชุดใหม่ ซึ่งจะมีวาระ 6 เดือนคะ  </p><p>คณะกรรมการพิจารณารางวัล</p><p>1. คุณนภินทร   ศิริไทย</p><p>2. คุณศศิธร       อบกลิ่น</p><p>3. คุณฉันทลักษณ์   อาจหาญ </p>