ความเห็น 74469

ประกาศรางวัล "จตุรพลัง" ประจำเดือนสิงหาคม 2549

เขียนเมื่อ 

เข้ามาตั้งข้อสังเกตคะ...

ว่า"จตุรพลังเดือนสิงหาคม" นี้เป็นสุภาพสตรีทั้งหมดเลยนะคะ...

เข้ามาเพื่อแอบ...แซวคะ...

*^__^*

ดูแค่คุณเอื้อแห่งเดือน...ก็ยอดเยี่ยมแล้วคะ...ไหนจะคุณกิจ หัวใจคนทำงาน...และคุณลิขิตอย่างครูใหม่...ที่ละเอียดยิ่ง...

ยิ้มๆๆ..."งานนี้สตรีแข็งขัน...ขับเคลื่อนสิ่งดีงามสู่สังคมคะ"....

ขอบคุณนะคะ

*^__^*

กะปุ๋ม