สารสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการฟอกฟางข้าวคือสารสกัดจากขี้เถ้าเหง้ากล้วย