การฟอกไหม เป็นการทำความสะอาด เป็นการขจัดคราบที่สกปรก เนื้อเยื่อที่ขรุขระ ทำให้เส้นไหมหรือเนื้อเยื่อของไหมมีความสะอาด  เรียบและลื่น เหมาะต่อการย้อม ช่วยให้เกิดการติดสีมากขึ้น

สารสกัดจากธรรมชาติที่มีความสามารถในการฟอกไหมดีที่สุดคือสารสกัดจากขี้เถ้าของเปลือกนุ่น  ซึ่งสารสกัดจากขี้เถ้าเปลือกนุ่นมีคุณสมบัติเป็นเบส