ที่จริงแล้วประสบการณ์สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษมี 10 ปี แต่ไม่เคยมีปีไหนเลยที่ไม่รู้สึกอยากอยู่นิ่งกับการสอน พร้อมที่จะเรียนรู้วิธีการสอนของเพื่อนครูคนอื่นอยู่เสมอ เพียงแค่ทำหน้าที่การสอนในรายวิชาที่ตนเองรักให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้ว ขอร่วมกิจกรรมแลกเปล่ยนการเรียนรู้กับเพ่อนชาวgotoknow ทุกคนนะคะ