น.ส. รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Username
roongrut
สมาชิกเลขที่
7544
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติการทำงานของน.ส.รุ่งรัตน์  ธนบดีธาดา 

§      เกิด              

17 สิงหาคม 2521

§       สถานที่ทำงาน  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

§       ตำแหน่งปัจจุบัน         

o      อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

§     ประวัติการศึกษา

o      นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2543

o      หลักสูตรวิชาว่าความ  รุ่นที่ 17  สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ  ปี 2543

o      นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2549

o     วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการด้านการศึกษาในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต : มุมมองทางกฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศ

§       ประวัติการทำงาน

o      เมษายน 2543

§       ฝึกภาคปฏิบัติทางกฎหมาย ณ สำนักงานคดีศาลแขวง สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชน และสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว สำนักงานอัยการสูงสุด (จนถึง 31 พฤษภาคม 2543)

o      กันยายน 2543

§       ผึกงานที่สำนักงานทนายความดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา (จนถึงมกราคม 2544)

o      กุมภาพันธ์ 2543

§       ทนายความประจำสำนักงานทนายความดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา (จนถึงกันยายน 2544)

o      มิถุนายน 2545

§       เลขานุการและผู้ช่วยทางวิชาการของ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร (จนถึงปัจจุบัน)

o      ธันวาคม 2545

§       ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จนถึงปัจจุบัน)

o      ธันวาคม 2545

§       เลขานุการโครงการวิจัยเรื่องการปรากฏตัวของคนไร้สัญชาติและคนไร้รัฐในประเทศไทย :แนวคิดและมาตรการในการจัดการปัญหาที่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ (จนถึง ตุลาคม 2546)

o      พฤศจิกายน ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน

§       ผู้ช่วยสอน วิชา TT735 กฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม วิทยาลัยนวัตกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

o     พฤศจิกายน ๒๕๔๘

§       ผู้สอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

o      เมษายน ๒๕๔๘

§       ผู้ช่วยทางวิชาการวิชา น.390 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

o      มิถุนายน ๒๕๔๙

§       ผู้ประสานงานในการปรับปรุงหนังสือกฎหมายขัดกัน ศ.คนึง ฦๅไชย

§       นักวิจัยโครงการไอซีทีฟอร์ดี กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

o      กันยายน ๒๕๔๙

§       ผู้ประสานงานโครงการสัมมนาการพัฒนาวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ จัดโดยภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขานุการและผู้ช่วยทางวิชาการของ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

--------------------------------------------------------

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี