สืบเนื่องจาก เคสของคุณธีรศักดิ์   จากบันทึีกเดิมของดิฉันติดตามอ่านได้จาก

เมื่อชายไทยต้องการสมรสกับหญิงต่างด้าว เขาจะทำได้หรือไม่

http://gotoknow.org/blog/stateless/45958  

ปัญหาต่อไปสำหรับเขาซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว

 

๑.ปัญหาแรกคือเขาสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานได้หรือไม่??

๒. ปัญหาต่อมาคือในปีนี้ หรือปีใกล้ ๆนี้ทางรัฐบาลมีนโยบายในการขึ้นทะเบียนแรงงานรอบใหม่หรือไม่??

๓.และสุดท้าย หากเขาต้องการรับโอนแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแล้วจากนายจ้างคนอื่น เขาสามารถทำได้หรือไม่ ?? และมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการทำเช่นนั้น ??