จอมยุทธน้อย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
Usernamesatingpra
สมาชิกเลขที่392
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เป็นคนพัทลุง  แต่อยู่สงขลา

เป็นหมออนามัย   แต่อยู่โรงพยาบาล

จบสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) และ ครุศาสคร์บัณฑิต(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

เมื่อก่อนเรียนครุศาสตรมหาบัณฑิต(วัดและประเมินผลการศึกษา)และขอจบก่อนทำวิทยานิพนธ์

ตอนนี้เพิ่งเริ่มสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน)

ปฎิบัติงานครั้งแรก   สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอบางแก้ว   จังหวัดพัทลุง

ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ฝ่าย สุขาภิบาลและป้องกันโรค   โรงพยาบาลป่าบอน  จังหวัดพัทลุง

แล้วย้ายมาที่สถานีอนามัยบ้านพังช้างตาย ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา

และเลื่อนมาปฎิบัติงาน สำนักงานบริหารเครือข่ายโรงพยาบาลสทิงพระ  จ.สงขลา

ปัจจุบันปฏิบัติงาน  หัวหน้างานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

เคยฝึกอบรม  เกี่ยวกับ  IRBM   ประมาณ  38  วัน อบรม  Dreamweaver   MX  3 วัน

 Unitcost    4 วัน   Competency  2 วัน   ( นิสัยไม่ดี ถูกส่งไปอบรมบ่อย) 

และเคยฝึกอบรมเกี่ยวกับ Computer หลายอย่าง เช่น  SPSS  ,  PASCAL  , Dbase III+  เป็นต้น