แม้วันนี้ยังไม่ถึงวาระประกาศผล "รางวัลสุดคะนึง"  และ "รางวัลจตุรพลัง"  ที่มีเป็นประจำ     แต่วันนี้ สคส. ขอมอบ "รางวัลพิเศษ"  1  รางวัล  (ไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรดี)  ให้แก่

           คุณศิริวรรณ    หวังดี (คุณจือ)   จากกรมส่งเสริมการเกษตร

            เพราะมีวิธีการเขียน Blog เล่าเรื่องการไปเป็นวิทยากร KM (การจัดการความรู้ "เนียน" ในเนื้องาน) ได้ดีมากค่ะ  เล่าได้ละเอียด เห็นเทคนิค (Tacit Knowledge)  เห็นภาพเป็นขั้นเป็นตอน  ตั้งแต่เตรียมตัว จนถึง ดำเนินการเลยค่ะ   เขียนเล่าอย่างนี้ อ่านง่าย ค่ะ

         แล้วจะเอารางวัล "เสื้อโปโล รุ่นสีเหลืองปกฟ้า"  ไปให้ในวันพรุ่งนี้นะคะ (ในงานตลาดนัดการจัดการความรู้ ของกรมฯ  รร. มารวยการ์เด้น)

        และขอยกย่องให้เป็นบล็อกตัวอย่างการเขียนที่ดีนะคะ   เข้าไปอ่านได้ที่บล็อก "เปิดกรุ สมองกล ชุมชนนักปฏิบัติ"  เรื่อง "การจัดการความรู้ เนียน ในเนื้องาน"  ได้ค่ะ

                                                                               11 ก.ย. 49

                                                                                     อ้อ_สคส.