เรื่องเล่านี้ผมได้ฟังจากท่าน  ศ.ดร. ปรัชญา  เวสารัชช์  โดยตรง...กล่าวโดยสรูปคือว่า...ขณะที่คนป่วยนอนอยู่  รพ. นั้น...เห็นวิญญาณมาปรากฏเป็นเด็กหญิงมาพบ...ญาติคนไข้  2  คน  ที่นั่งอยู่ในห้องนั้นมองไม่เห็นใคร...คนป่วยเลยให้จดบันทึกในการสื่อสาร...เด็กหญิงขออนุญาตนำเพื่อนมาพบ...เขาชื่อ  พิมพวดี 

                อดีตเคยเป็นลูกของคุณพ่อ...คนที่นอนป่วย...ที่พ่อป่วยนี้...เป็นเพราะพ่อเคยเป็นเจ้าหน้าที่ทรมานนักโทษมาก่อน...และเล่าว่า...พ่อปัจจุบัน...เมื่อหนูตายไปได้สร้างศาลาไว้ที่วัดมกุฏฯ กทม.  มีรูปหนูติดอยู่ด้วยในศาลานั้น...บัดนี้...คนงานทำความสะอาดทำโคมไฟแตก...ขอความกรุณาช่วยไปบอกพ่อปัจจุบัน...ไปซ่อมให้ด้วย...บอกที่อยู่ที่จะไปพบบ้านพ่อในปัจจุบันได้...

             แล้วเด็กหญิงพิมพวดีก็ลาจากไป...การพิสูจน์เป็นจริง...มีสถานที่จริง...และพิสูจน์ได้ครับ...นี้คือความมีอยู่ของวิญญาณ...ทำให้ผมเล่าต่อว่า...ช่วงที่ผมเตรียมสอบปากเปล่า...เพื่อจบ ป. เอก  ในประเทศ อินเดีย...คืนหนึ่งในเดือน ก.ย.  2537  ผมฝันว่า...

                คุณพ่อผมมาพบมองผมแล้วเดินจากไป...หลังจากนั้น...ต้นเดือน  ม.ค. ปี  2538  ผมกลับเมืองไทยแล้วจึงรู้ว่าคุณพ่อจากไปช่วงวันเวลาที่ไปเข้าฝันผมนั้นเอง...

              แต่บรรดาญาติปิดข่าวรอให้ผมจบ ป.เอก  แล้วจึงจะแจ้งให้ทราบนี้คือการสัมผัสเรื่อง วิญญาณ ของผมครับ...คุณเคยสัมผัสกับเรื่องวิญญาณบ้างมั๊ยครับ...

โปรดติดตามตอนต่อไป 

ด้วยความปรารถนาดี  

 จาก... umi