ขอนำบันทึกปฏิทินกิจกรรมของจริงมาลงไว้เพื่อให้ภาคีเครือข่ายของ สคส. ได้เห็นเครื่องมือ KM ชิ้นหนึ่งที่ สคส. คิดขึ้นใช้เอง   และยังใช้อยู่จนปัจจุบันนี้   แต่เมื่อมี บล็อก Gotoknow หลายส่วนของบันทึกได้ไปอยู่ใน Gotoknow แทน

         อ่านปฏิทินกิจกรรมของ สคส. เดือน ส.ค.46 ได้ที่นี่ (click)

ตอนที่ 6

วิจารณ์  พานิช
 3 ก.ย.49