Homework # 2 ( 09-09-06 )

สิ่งที่ได้จากการเรียนกฏหมายธุรกิจครั้งแรก
Assignment # 2 ( 09 – 09 – 2549 ) 1. ทบทวนสิ่งที่เข้าใจจากการเรียน และ คิดถึงเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจ

                กฎหมาย คือ เหตุผลที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ซึ่งอาจจะออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยรัฐสภา หรือ เป็นความเชื่อที่คนปฏิบัติตามกันมายาวนาน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

1.        กฎหมายจารีตประเพณี

2.        หลักกฎหมายทั่วไป

3.        กฎหมายของรัฐสภา

กฎหมายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1 .กฎหมายภายในประเทศ

2 .กฎหมายระหว่างประเทศ

                ซึ่งกฎหมาย นี้คือ นิติสัมพันธ์ที่มีทั้งนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันเองและระหว่างเอกชนกับรัฐบาล โดยนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชน เป็นนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน หรือกฎหมายแพ่ง และ กฎหมายระว่างรัฐบาลและเอกชน เป็นนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชน

                กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายนิติสัมพันธ์มหาชน โดยมีเจ้าของเป็นเอกชน

                กฎหมายภายในรัฐ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับนิติสัมพันธ์ภายในรัฐ  ใช้บังคับดินแดนและประชากรของรัฐ

                กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ ( แผนกคดีเมือง ) และใช้บังคับนิติสัมพันธ์ของเอกชน ( แผนกคดีบุคคล )

                นิติสัมพันธ์ของเอกชน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ นิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน และนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐ

                จากการเรียนรู้ที่ผ่านมา ทำให้คิดถึงเรื่องที่ผู้ที่มีอำนาจแก้กฎหมายมาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว โดยการแก้กฎหมายให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาถือหุ้นในธุรกิจในไทยได้มากขึ้น และใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีจากากรขายสัมปทานด้านโทรคมนาคม ทำให้ประเทศชาติขาดรายได้จากภาษีที่สมควรได้รับ แต่กฎหมายไม่สามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้ ในขณะที่ประชาชนที่มีรายได้น้อยต้องเสียภาษีรายได้ที่ทางรัฐบาลออกมารณรงค์ให้จ่ายเพื่อนำภาษีไปพัฒนาประเทศ

                เรื่องที่ 2 คือ เรื่องที่ตำรวจไทยจับผู้ต้องหาฆ่าเด็กอายุ 6 ขวบที่หนีมาอยู่ในประเทศไทย และกำลังจะเป็นอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศให้กับสถาบันสอนภาษาแห่งหนึ่ง ซึ่งตำรวจไทยต้องส่งตัวกลับไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ต้องส่งตัวผู้ต้องหากลับประเทศแม่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศนั้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Homework Business Law @MUT 2/2549

คำสำคัญ (Tags)#businesslaw

หมายเลขบันทึก: 49438, เขียน: 11 Sep 2006 @ 09:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)