ขอต่อยอดการแสดงอารมณ์ด้วยการ์ตูนemoticonsจาก ที่นี่ เพื่อนำไปใช้ตกแต่งบันทึกค่ะ...

                              

................................................................................................................ 

                    

                 

 ............................................

     

    --------------------------------

           :