ครูgisชนบท


รองศาสตราจารย์ ดร.
สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Username
supet-gis2me
สมาชิกเลขที่
11824
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา
ความดีทั้งหลายที่เกิดขึ้น ขอนอบน้อมแด่คณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาในด้าน Geo-Informatics ที่ทำให้เราเกิดองค์ความรู้ทุกท่าน ทั้งที่กล่าวนาม และไม่ได้กล่าวนามไว้ในที่นี้

รศ.ดร.แก้ว นวลฉวี (Geo-Informatics) - AIT, GISTDA (สทอภ)
อาจารย์มนู โอมะคุปต์ (Land Use Planning / GIS)  (กรมพัฒนาที่ดิน, ม.สุรนารี, สทอภ)
ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม (GIS for Agricultural Planning) (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
ศ.ธำรง เปรมปรีดิ์ (Rural Technology Development / Watershed Management and Model) (ม.ธรรมศาสตร์ / ม.วงศ์ชวลิตกุล)

และขอนอบน้อมถึงคณาจารย์ผู้ให้การศึกษาทุกระดับแก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ที่นี้ และครูผู้ยิ่งใหญ่ (บิดา มารดา) และพระอาจารย์ (พระสงฆ์) ที่ถ่ายทอดวิชาแห่งชีวิตที่แท้จริงให้

 

สถานที่ปฏิบัติงาน สอน วิจัย และให้บริการวิชาการ
ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

https://www.facebook.com/GIS.RT

https://www.facebook.com/GIS.RT/app_329898510397252

แผนที่การเดินทาง จากอนุเสารีย์ มาหน่วยวิจัยฯ ศึกษาเส้นทางตามลิงค์
Google Map [ http://goo.gl/maps/QlbGW ]
  


 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท