KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 155. KM คือกระบวนการเชื่อมโยงคนกับเทคโนโลยี

ในการจัดการความรู้ที่ทำอย่างคล่องแคล่วจัดเจน หรือชำนาญ คนกับเทคโนโลยีจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว หรือ "เอกฐาน" (singularity)

        ผมอ่านมติชนสุดสัปดาห์ฉบับวันที่ 25-31 สค. 2549 เรื่อง "ความรู้กับความไม่รู้ : ภาวะเอกฐาน" โดยอนุช อาภาภิรม แล้วเกิดแนวความคิดในทำนอง "ภาวะเอกฐาน" (singularity) เกี่ยวกับ KM

        ทฤษฎี "เอกฐาน" มาจากฟิสิกส์     เรื่องหลุมดำ     ลองอ่านบทความนี้ที่ http://www.matichon.co.th/weekly/weekly.php?srctag=MDQxNzI1MDg0OQ==&srcday=MjAwNi8wOC8yNQ==&search=no  ก็จะเข้าใจดีขึ้น และเป็นพื้นฐานสำหรับเข้าใจแนวคิดที่ผมจะเสนอนี้  

        นอกจาก "เอกฐาน" ทางฟิสิกส์ ก็มีแนวคิด "เอกฐานทางเทคโนโลยี" อ่านได้จากบทความของ อ. อนุช นะครับ     ผมจะต่อด้วยแนวคิด "เอกฐาน KM-เทคโนโลยี"   จนเชื่อมโยงผู้คนเป็นหนึ่งเดียว  

        ที่จริงในหลักการด้าน KM เทคโนโลยีก็คือความรู้     เพราะในเรื่อง KM เรานิยามทุกอย่างที่เอามาใช้งานได้เป็น "ความรู้" ทั้งหมด     และความรู้ที่เราใช้งานทั้งหมดก็คือ "เทคโนโลยี"      ดังนั้นในการจัดการความรู้ที่ทำอย่างคล่องแคล่วจัดเจน หรือชำนาญ คนกับเทคโนโลยีจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว หรือ "เอกฐาน" (singularity)    เหมือนเวลาขับรถ คนที่ขับรถชำนาญและคุ้นกับรถคันนั้นดีแล้ว จะเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกับรถ

       คนที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม    ใช้กระบวนการ ลปรร. เพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร จนเป็นวิถีชีวิต     จะเกิดสภาพ "เอกฐาน" ระหว่างเพื่อนร่วมงาน     เกิดความรู้สึกและพฤติกรรม "เอกฐาน" ไม่เฉพาะภายในหน่วยงานหรือองค์กร     แต่เชื่อมความเป็น "เอกฐาน" ออกไปยังภาคีเครือข่ายด้วย      พวกเราที่ สคส. มีประสบการณ์เช่นนี้จริงๆ   

       ตีความให้ดีๆ เราจะเห็นว่า นี่คือ "ความเป็นหนึ่งเดียว" ในศาสนาต่างๆ นั่นเอง     ทั้งศาสนาฮินดู   คริสต์  อิสลาม  พุทธ  และคำสอนของกฤษณมูรติ     ในสภาพที่เห็นและปฏิบัติในลักษณะที่อยู่ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวนั้น    จะมีปัญญามาก  เพราะเห็นความเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด    และมีความเป็นอิสระ   เห็นความงาม  ความดี  และความจริง     

       ผมจึงมองว่า     KM เป็นภาคปฏิบัติสู่ธรรมะชั้นสูงได้    น่าจะเป็นอีกมรรคาหนึ่งสู่การบรรลุธรรมในชีวิตฆราวาสได้

วิจารณ์ พานิช
๒๗ สค. ๔๙   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#เครื่องมือkm

หมายเลขบันทึก: 49428, เขียน: 11 Sep 2006 @ 08:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 

" เอกฐาน" สิ่งที่เข้าใจว่า ความรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและการดำรงค์อยู่ในวิถีชีวิตที่ที่เข้าใจชีวิต....อาจจะมองได้หลายลักษณะโดยส่วนใหญ่ จะมองที่ " อัตตา " แต่ไม่ได้มองที่ " อนัตตา "  ศาสนา คือสิ่งที่ดีงาม การน้อมนำนำความเชื่อผสมผสานการเข้าใจและเข้าถึงหลักวัฒนธรรมท้องถิ่น ต่าง ๆ นั่นแหละคือความสุขที่แท้จริง