้ความหมายของกฎหมาย

jiraporn chusri
1.ทบทวนสิ่งที่เข้าใจ 2. สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเป็น

1.  ทบทวนสิ่งที่เข้าใจ

ทำให้เข้าใจถึงความหมายของกฎหมายว่า กฎหมายคือ  

1.   เหตุผลที่ถูกต้อง

2.   ความเชื่อถือของชุมชน   จารีตประเพณี  แต่เดิมคือตัวแบบในการเขียนกฎหมายมาบังคับใช้

3.   เหตุผลของผู้ปกครอง   เมื่อเกิดความไม่สงบในบ้านเมืองผู้ปกครองมีอำนาจในการออกกฎหมายเพื่อให้สังคมอยู่รวมกันได้และถือเป็นแนวปฏิบัติ

ทำให้รู้ถึงกฎหมายที่ใช้  มี   3  ตัวคือ

1.  กฎหมายจารีตประเพณี

2.  กฎหมายทั่วไป  พัฒนามาจากสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้อง 

3.  กฎหมายของรัฐสภา  มาจากอำนาจของผู้ปกครอง

ทำให้รู้ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน  มี  2  ประเภท  คือ

1.  กฎหมายภายในประเทศ

2.  กฎหมายระหว่างประเทศ

และกฎหมายระหว่างประเทศจะต้องมาก่อนกฎหมายภายในประเทศเพราะเราต้องติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ  ทำให้ต้องยอมรับข้อตกลงที่เกิดขึ้น  เพื่อขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้  เป็นข้อตกลงร่วมกัน

ทำให้ทราบถึงกฎหมายธุรกิจ   ว่ามาจาก

1.  กฎหมายจารีตประเพณี

2.  กฎหมายทั่วไป  พัฒนามาจากสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้อง 

3.  กฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาร่วมกันของหน่วยงานธุรกิจกับธุรกิจเรียกว่ากฎหมายแพ่ง   เป็นนิติสัมพันธ์เอกชนกับเอกชน  และหน่วยงานูธุรกิจกับรัฐ   เป็นนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชน 

 

 

2.  สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเป็น

ความตั้งใจหลังจากเรียนจบแล้ว  ตั้งใจอยากกลับไมทำงานที่ภูมิลำเนาเดิม   ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช   ปกติแล้วเป็นคนชอบงานด้านบัญชีมาก   แต่ในต่างจังหวัดบริษัทใหญ่ ๆ   จ้างเงินเดือนสูง ๆ  และความมั่นคงในอนาคติมีน้อย   จึงมีความคิดว่าทำอย่างไรให้ตัวเองได้เรียนรู้และศึกษางานด้านบัญชี   ต่อไปในขณะที่อยู่นครศรีธรรมราช   มีโรงเรียนอาชีวะศึกษาของเอกชนในอำเภอเดียวกัน   เปิดสอนมานาน   เมื่อ  2  ปีที่ผ่านมาเริ่มขยายถึงระดับปริญญาตรี    จึ่งมีความคิดว่าถ้าตัวเองเรียนสูงขึ้นก็ดีจะได้กลับมาเป็นอาจารย์ด้านบัญชีได้   จึงเรียนต่อปริญญาโทที่ ม.มหานคร  เพราะสะดวกไปมาสะดวงกันที่ทำงาน   เหตุผลที่คิดจะกลับไปทำงานที่นครศรีธรรมราช  คือ

1.  ในตอนที่ตัวเองมาเรียนต่อที่กรุงเทฯ   คุณพ่อคุณแมคงเหงาน่าดู   และจากการดูจากคนรอบข้างที่ส่งลูกมาเรียนหรือทำงานที่กรุงเทพฯ   จะคิดถึงลูก   และรู้สึกหว้าเหว่   เพราะเข้าใจดีว่าพ่อแม่ทุกคนอย่าอยู่ใกล้ ๆ  ลูก  รอการกลับบ้านของลูกในทุกช่างเทศการวันหยุด   ไม่อยากให้พ่อกับแม่เป็นอย่างนั้น   จึงสัญญาว่าเรียนจบแล้วจะกลับไปทำงานอยู่กับคุณพ่อคุณแม่  ท่านจะได้ไม่รู้สึกเหงา

2.   โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบบรรยากาศต่างจังหวัด   การกลับไปอยู่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากเงินเดือนแล้ว    ยังได้สานต่อและพัฒนาธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ด้วย  

3.  สำคัญที่สุดคือได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่   พาท่านไปพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  ในจังหวัดอื่น ๆ    ได้เห็นความเป็นอยู่ที่แท้จริงของท่าน   ไม่ใช่แค่รับฟ้งเสียงจากโทรศัพท์อย่างที่เป็นเช่นทุกวันนี้

   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mba-mut

คำสำคัญ (Tags)#ทบทวนสิ่งที่เข้าใจ

หมายเลขบันทึก: 49423, เขียน: 11 Sep 2006 @ 08:08 (), แก้ไข: 08 May 2012 @ 22:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)