เตรียมการจัดตลาดนัดความรู้

การพัฒนากระบวนการคิดและความรู้ความสามารถของ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนืนงานการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานตลอดจนรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลการจัดการความรู้ในระบบส่งเสริมการเกษตรต่อไป

     ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีม KM กรมฯได้เตรียมการจัดตลาดนัดความรู้วันที่ 12-13 กันยายน 2549 ณโรงแรมมารวยการ์เด้น โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตของกรมฯด้วย

     ทีมงานได้เตรียมการเรื่องการจัดนิทรรศการของ 18 จังหวัดนำร่องและนิทรรศการภาพรวมของการจัดการความรู้ของกรมฯ ซึ่งรวมถึงการนำเสนอคลังความรู้ของจังหวัดได้แก่คลังความรู้ที่เป็นเทคโนโลยี(น้ำส้มควันไม้ของจ.สมุทรสงครามและจ.พระนครศรีอยุธยา การใช้ถุงแกลบป้องกันกำจัดเสี้ยนดินในการปลูกแตงโมจ.นครพนม ขี้แดดนาเกลือในการเพิ่มความหวานผลไม้ ฯลฯ ) นอกจากนี้ยังได้นำเสนอระบบการประมวล กลั่นกรองและเข้าถึงคลังความรู้ของกรมฯอีกด้วย

      ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของทุกจังหวัด ทุกกอง/สำนัก/เขต คณะทำงานรวม 247 คนประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้คือ

  • ปาฐกถาพิเศษ จาก KM สู่ LO ด้วย   KM inside โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด  จาก  สคส.
  • เสวนาเรื่อง ประสบการณ์การจัดการความรู้โดยอาจารย์จำนง หนูนิล กศน.นครศรีธรรมราช คุณสุรเดช เดชคุ้มวงษ์ มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร คุณจันทนา พงษา มูลนิธิข้าวขวัญ ดำเนินรายการโดย ผอ.มนตรี วงศ์รักษ์พานิช
  • แบ่งกลุ่มย่อยเรียนรู้ภาคนิทรรศการของ 18 จังหวัดนำร่องและภาพรวมการจัดการความรู้ของกรมฯ
  • การเสวนาห้องย่อย 3 ห้องประกอบด้วย

             ห้อง A ผลงานวิจัยการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

             ห้อง B กระบวนการ KM ในงานส่งเสริมการเกษตร และการจัดการความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตร

             ห้อง C การผลิตสินค้าอินทรีย์และส่งออก

  • ห้องเรียนบล็อกโดยคุณวีรยุทธ์ สมป่าสักและคุณชาญวิทย์ สมศักดิ์
  • การสรุปบทเรียนและแนวทางการขยายผลการจัดการความรู้ของกรมฯในปีต่อไป

      โดยในช่วงบ่าย ท่าน CKO  (นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ)รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จะมามอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ 18 จังหวัดนำร่อง และประกาศนียบัตรแก่นักวิจัยด้วย

     หวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการคิดและความรู้ความสามารถของ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนืนงานการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานตลอดจนรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลการจัดการความรู้ในระบบส่งเสริมการเกษตรต่อไป

     จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ภายในกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามการสัมมนาทาง ssnet ได้ทั้ง 2 วันคะ ส่วนบรรยากาศการสัมมนาจะเป็นเช่นไรจะมาเล่าสู่กันฟังต่อไป

ธุวนันท์ พานิชโยทัย

11 ก.ย.2549

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#สคส.#ตลาดนัดความรู้#การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร#ระบบส่งเสริมการเกษตร

หมายเลขบันทึก: 49421, เขียน: 11 Sep 2006 @ 07:51 (), แก้ไข: 30 Apr 2012 @ 19:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)