เป็นภาพที่ถ่ายบนเครื่องบิน ขณะบินอยู่เหนือกลุ่มเมฆ ครับ

     
  บินเหนือเมฆา