การฝึกอบรมสำคัญไฉน

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถทำได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งคิดริเริ่มและจัดฝึกอบรมเองกันภายในองค์กรหรือหน่วยงานของตนเอง หรือ จัดจ้างให้วิทยากรจากภายนอกเข้าไปฝึกอบรมเพื่อเสริมศักยภาพของบุคลากร อยู่ที่องค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าวจะเลือกหรือมีศักยภาพในการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบใด
 

หน่วยงาน องค์กร องค์การ ที่มีบุคลากรร่วมงานตั้งแต่ 2 หรือ 3 ขึ้นไป จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อให้ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร องค์การ หรือหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ และหากอยู่ในฐานะของหัวหน้างานที่ต้องดูแลทีมงานด้วยแล้วยิ่งต้องตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวให้มาก เพราะการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะทำให้บุคลากรมีกำลังใจและนำพาองค์กร องค์การ หรือหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถทำได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งคิดริเริ่มและจัดฝึกอบรมเองกันภายในองค์กรหรือหน่วยงานของตนเอง หรือ จัดจ้างให้วิทยากรจากภายนอกเข้าไปฝึกอบรมเพื่อเสริมศักยภาพของบุคลากร อยู่ที่องค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าวจะเลือกหรือมีศักยภาพในการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบใด

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้น สามารถทำได้ในหลากหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมกัน อาจจะแบ่งออกได้เป็น 3 – 4 รูปแบบ ได้แก่

1.        Walk Rally

2.        ทัศนศึกษาดูงาน

3.        สังสรรค์ประจำปี

4.        ผสมผสานแต่ละรูปแบบเข้าด้วยกัน

 

ซึ่งรูปแบบการจัดการฝึกอบรมดังกล่าวก็ไม่ได้มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับสภาพปัยหา หรือ สิ่งที่แต่ละหน่วยงาน องค์กร จะมีเป้าหมายของตนเองในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของตนเอง แต่ทั้งหมด เป้าหมายที่มีความคล้ายคลึงกัน ในการจัดแต่ละครั้ง ก็เห็นจะหนีไม่พ้น การสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ,การสร้างความรู้สึกรักองค์กร ,พัฒนาศักยภาพในด้านใดด้านหนึ่ง ฯลฯ

จากการทำงานด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนมากกว่า 10 ปี ทำให้ศูนย์กิจกรรมอิสรชน สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน มีความพร้อมในการเป็นหน่วยงานที่จะอาสาในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในองค์กร หรือหน่วยงานของท่านในรูปแบบที่หลากหลาย และผ่านกระบวนการเล่นร่วมกันอย่างสนุกสนานเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน หากวันนี้ท่านต้องการ หรือกำลังมองหาทีมงานที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อิสรชน ยินดีรับอาสา และที่สำคัญ หากท่าน มอบหมายภาระกิจเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่านให้ อิสรชน  ท่าน จะเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพราะ เรา จะนำรายได้จากการเป็นทีมงานวิทยากร ไปดำเนินกิจกรรมทางสังคมของสมาคมที่ดำเนินอยู่

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
95/617 หมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์วิลล่า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2884-5711-2 email : [email protected]
โทรศัพท์ประสานงาน 086-687-0902 /081-470-5162
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนการเรียนรู้#หลักสูตร#กิจกรรม#ฝึกอบรม#องค์ความรู้#งานพัฒนา#กิจกรรมสัมพันธ์

หมายเลขบันทึก: 49430, เขียน: 11 Sep 2006 @ 09:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)