มาแว้ว......จ้า....หลังจากที่หายไปประมาณ 1 สัปดาห์ เนื่องจากดิฉันมีอาการอาหารเป็นพิษติดต่อกันหลายวัน ร่างกายย่ำแย่มาก ทั้งอ่อนเพลีย รับประทานอาหารไม่ได้ เพราะคลื่นไส้อาเจียนตลอด Vomit 2 ร่างกายขาดสารอาหารและเกลือแร่ จนขาดความสมดุลย์ของร่างกาย ทำให้ปวดศีรษะและอ่อนเพลียจัด พอเริ่มทำงานได้ทำ ๆ ๆ แต่งาน รับงานหลายจ๊อบ (ฟังแล้วน่าจะรวยเนอะ) ได้แก่

 • มีชาวบังคลาเทศมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ HA  ในวันที่ 29 ส.ค. 2549
 • จะมีพยาบาลจากประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รับทุนสนับสนุนจาก "World Health Organization South East Asis Region (WHOSEARO) มาอบรมที่สถาบันหลักสูตร Regional Training of Trainers on Nursing and Midwifery management in HIV/AIDS Prevention , Care and support เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 28 ส.ค.2549-15 ก.ย.2549

ระหว่างทำงานสังเกตตัวเองว่าตัวชักจะเป็นเกลียว ลองคลำศีรษะตัวเองรู้สึกว่าหัวจะเป็นคล้าย ๆ น๊อตเข้าไปทุกที เวลาที่เคยใช้ในการจะเขียนบันทึกก็หาไม่เจอ จึงเป็นเหตุให้หายไปหลายวัน

วันนี้พอที่จะจัดสรรเวลาได้จึงมาเล่าถึงสิ่งที่ตัวดิฉันได้รับมอบหมายจากผ.อ. อัจฉราให้รับผิดชอบในการบรรยายเรื่องการจัดการความรู้ในหน่วยงานห้องผ่าตัดให้กับชาวบังคลาเทศที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับการพัฒนาโรงพยาบาลสู่ HA  ในบ่ายวันที่ 29 ส.ค. 2549 นั้นค่ะ

อันที่จริงในวันนั้นดิฉันเองก็ยังไม่หายดีจากอาการอาหารเป็นพิษ ดิฉันตั้งใจว่าจะเล่าถึงการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ซึ่งมีทั้งโชคดีและโชคร้าย

 • สิ่งที่เป็นเรื่องโชคดี คือ ดิฉันมีสไลด์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในห้องผ่าตัดอยู่แล้ว
 • สิ่งที่เป็นเรื่องโชคร้าย คือ สไลด์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในห้องผ่าตัดที่ว่าเป็น...ภาษาไทย ดิฉันต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้เวลาในช่วงตอนเช้า เพราะผู้ที่มาดูงานจะมาดูงานตอนบ่าย
 • ดังนั้นในเหตุการณ์วันนั้นคือ ดิฉันแปลไป...มึนไป คอพับคออ่อนไป...Dramatic Death.ด้วยความอ่อนเพลีย บวก ความมึนและเมาจากอาการป่วยและการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

และในช่วงบ่ายที่ชาวบังคลาเทศมาถึงก็ได้รับการต้อนรับจากผ.อ. และเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ผู้ที่ร่วมบรรยายในวันนั้นมีหลายท่านได้แก่ ท่านผ.อ. อัจฉรา

 

หมอรุจนี บรรยาย เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

 

หมอวิศิษฎ์ บรรยาย PCT MED

 

 พี่มอม บรรยายเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาคุณภาพ

 

คุณชนกพรรณ บรรยายเกี่ยวกับโครงการ TUC

 

ประมาณบ่าย 14.30 น ก็มีเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่าชาวบังคลาเทศ ประมาณ 6 คน ฟังบรรยายจากผู้บริหารจบแล้ว และกำลังจะมาศึกษาดูงานการจัดการความรู้ของห้องผ่าตัดแล้ว ซึ่งดิฉันก็ได้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว โดยประเด็นการจัดการความรู้ของหน่วยงานเราจะเป็นการจัดการความรู้โดยการสื่อให้บุคลากรมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานและให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ การใช้โมเดลปลาทู เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้การนำดึงความรู้ฝังลึก TK ศักยภาพของคุณกิจต่าง ๆ มาพัฒนางาน โดยเราจะใช้เวที Morning Talk ประจำวันพูดคุยเล่าเรื่องกันทุกวัน 

ตัวดิฉันเองบรรยายการจัดการความรู้ในหน่วยงานห้องผ่าตัด

   

ในระหว่างที่เล่าเรื่องการใช้โมเดลปลาทู ดิฉันได้ชี้ให้เห็นถึงการนำไปใช้ คือ

 • หัวปลาเรา หรือ Knowledge vision ต้องเชื่อมต่อกับสถาบัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือ Outcome ออกมา ในที่นี้คือการให้หน่วยงานมีการจัดการความรู้เพื่อการหาโอกาสพัฒนางานบริการ
 • ตัวปลา หรือ Knowledge sharing คือ สิ่งที่เป็นTacit Knowledge ทำให้คุณกิจได้คิด และการสร้างแรงกระตุ้นบวกแรงบันดาลใจ ให้เกิดการหมุนของเกลียวความรู้
 • หางปลา หรือ Knowledge Asset จะได้มาจากคุณกิจตัวจริง จะทำให้เกิดทั้ง Tacit Knowledge และ   Explicit Knowledge เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้

ในช่วงหนึ่งของเล่าเรื่อง Knowledge Asset  และ Explicit Knowledge ดิฉันได้เปิด G2K และอธิบายถึงมหัศจรรย์ของ Blog และG2K .....ทำให้เรามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง....

 • คน..สู่...คน
 • คน...สู่...องค์กร
 • และองค์กรสู่...องค์กร...

ผู้ที่มาดูงานรู้สึกจะตื่นเต้นว่ามีอย่างนี้ด้วยหรือแต่เขาสงสัยว่าไม่มีภาษาอังกฤษหรือเพราะเขาไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ ดิฉันเลยตอบไปว่า ต้องขอโทษด้วยที่เป็นภาษาไทยเพราะ G2K พัฒนาเพื่อคนไทยเท่านั้น คงต้องฝากเรื่องนี้เป็นการบ้านให้อ. จันทวรรณและอ.ธวัชชัยแล้วล่ะค่ะ

Flowers And Hearts  สิ่งที่ดิฉันได้จากในวันนั้นคือ

ความภาคภูมิใจ

ปลื้มใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและของบุคลากรที่สามารถจัดการความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม

ผู้บริหารให้ความไว้วางใจและสามารถเป็นตัวอย่างให้กับชาวต่างชาติที่มาศึกษาดูงาน ..

ดีใจที่สุดที่ KM บำราศ ฯ go Inter..

แต่อย่ามาบ่อยนักนะคะ... เมื่อย...ที่ต้องใช้ภาษามือ..ค่ะ.. (ฮา).