ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ นำทีมดูงานเบาหวาน

ทุกคนอยู่จนจบรายการ ไม่มีใครกลับไปก่อน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ กรมสุขภาพจิต ได้จัดโครงการสัมมนาการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๔๙ กลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้คือผู้ปฏิบัติงานในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครและผู้แทนฝ่ายสุขภาพจิต สำนักอนามัย รวม ๔๘ คน ผู้ที่มามีทั้งแพทย์ (๓ คน) พยาบาล นักสุขศึกษา นักสังคมสงเคราะห์ ข้อมูลนี้ได้จากคำบอกเล่า เพราะผู้จัดไม่ส่งรายชื่อมาให้เรารู้ ผู้ที่คอยติดต่อประสานงานกับดิฉันและทีมงานคือคุณภัทรา ถิรลาภ นักสังคมสงเคราะห์

ดิฉันมอบหมายให้คุณสุภาพรรณ ตันติภาสวศิน รับผิดชอบงานนี้ คุณสุภาพรรณทำงานทุกอย่าง ตั้งแต่การประสานงานกับผู้จัดสัมมนา ประสานงานกับบุคลากรภายในของ รพ.เทพธารินทร์ จัดการเกี่ยวกับห้องประชุม สั่งอาหาร ฯลฯ และเป็นผู้ดำเนินรายการตลอดวันนี้

กิจกรรมเมื่อวานนี้ ภาคเช้ามีการ Update ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และฟังประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเบาหวานจากทีมพยาบาลของโรงพยาบาลรามาธิบดี ส่วนภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มพิจารณาคู่มือการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและให้ความเห็นเพื่อปรับปรุง

วันนี้ทั้งวันเป็นกิจกรรมการศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เริ่มกิจกรรมเวลา ๐๙.๐๐ น. ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ เล่าเรื่องการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ตั้งแต่ inspiration จากกิจกรรมการให้ความรู้ของ Joslin Clinic การสร้างทีมงานจนมีความเข้มแข็งแล้วจึงถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในที่ต่างๆ ทั่วประเทศ หลังพักรับประทานอาหารว่าง คุณศิริวรรณ บุตะเดช พยาบาลวิชาชีพ มาเล่าถึงภาพรวมของการให้บริการแก่ผู้ป่วยเบาหวานและการทำงานของ Diabetes Educator ในภาคบ่ายคุณจุรีย์พร จันทรภักดี นักกำหนดอาหาร มาคุยให้ฟังถึงการให้ความรู้และคำปรึกษาเรื่องอาหาร และได้เสนอเรื่องของการใช้ Plate Model คุณยอดขวัญ เศวตรักต นักกายภาพบำบัด คุยเรื่องการดูแลสุขภาพเท้า ผู้มาศึกษาดูงานหลายคนยังไม่รู้จัก monofilament และคุณจีรพรรณ ศรีพัฒนพงษ์ เล่าเรื่องการจัดค่ายเบาหวานและชมรมผู้เป็นเบาหวาน ตอนท้ายรายการคุณสุภาพรรณพาบางส่วนของกลุ่มไปชมคลินิกที่ให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน

บรรยากาศในห้องประชุม

ตอนกลางวันดิฉันได้รับประทานอาหารร่วมกับผู้เข้าสัมมนาท่านหนึ่ง คุยกันเรื่องกิจกรรม ๒ วันนี้ จึงรู้ว่ามีการให้ความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับเบาหวาน ยังไม่ได้ลงลึกในเรื่องของสุขภาพจิตหรือการดูแลด้านจิตสังคมโดยเฉพาะ บรรยากาศในแต่ละ session แทบไม่มีการซักถามเลย แม้จะกระตุ้นแล้วก็ตาม แต่เมื่อถามผู้จัดการสัมมนา คุณภัทราก็บอกว่ากิจกรรมในวันนี้ได้ตรงตามที่ต้องการและบอกว่าไม่ได้มีการคัดเลือกผู้เข้าสัมมนา ผู้ที่มาจึงอาจมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ข้อดีในวันนี้คือทุกคนอยู่จนจบรายการ ไม่มีใครกลับไปก่อน

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#เบาหวาน#ศึกษาดูงาน

หมายเลขบันทึก: 48674, เขียน: 06 Sep 2006 @ 17:14 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 23:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)