ขอเปิดประเด็นน่ะคะ ความประทับใจอาจจะเกิดจากการที่เราให้คนอื่น หรือคนอื่นให้เรา กลุ่มKMวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(KMHSKKU) ขอให้ทุกท่านที่มีประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ช่วยให้ความรู้ ด้วยน่ะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ