ฮานอย  แห่งเวียดนามเหนือ   เมืองสังคมนิยม    ที่ประชาชนมีความรักชาติ ศรัทธาผู้นำ คือ ท่านโฮจิมินห์ แผ่นดินลี้ลับยากที่คนไทยจะได้เดินทางไปเยือน นั่นคือ ความรู้สึกในอดีต  เมื่อสายการบินแอร์เอเชีย เปิดเส้นทางกรุงเทพ-ฮานอย ราคาประหยัด  จึงอยากไปท่องเที่ยวมากอีกทั้งตั้งใจจะไปแบบสะพายเป้  พักราคาถูก  กินอาหารริมฟุตบาท จึงชวนเพื่อนและน้องๆ ไปท่องเที่ยวกัน