วันนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับคุณลุงปลื้ม   สุวรรณจินดา ผู้อาวุโสที่รู้จักกันมานานตั้งแต่มาเริ่มรับราชการที่อำเภอตะโหมด เมื่อหลายปีก่อน  สมัยตอนเป็นนักดื่มได้นั่งร่วมวงกันบ่อยๆ   ท่านเป็นผู้กว้างขวางของตำบลตะโหมดและตำบลคลองใหญ่   คุยกันสนุกหลายเรื่องส่วนมากจะเป็นเรื่องแตแรก(อดีตหรือสมัยก่อน)

                     คำหนึ่งที่ลุงปลื้มพูดที่ผมติดใจและไม่เคยได้ยินมาก่อนคือ  ตีนคอนหัวนอนไทร และก็ได้ถามหาความหมายคำคำนี้หมายความว่าอย่างไร ท่านยิ้มและก็เล่าว่าในวงการ  นักเลงสมัยก่อนคนที่มีพรรคพวกมาก รู้จักคนเยอะ กว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตา เป็นผู้นำ ในชุมชนหรือในละแวกบ้านนั้น  คำว่าตีนคอนหัวนอนไทร  ใช้อธิบายขอบเขตเครือข่ายความกว้างขวางของบุคคลคนนั้น  โดยเอาจังหวัดพัทลุงเป็นศูนย์กลาง  

                    คอน ก็คือเมืองคอนหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดพัทลุงภาษาถิ่นใต้พัทลุงเรียกว่า ปล้าตีน

                     ไทร นั้นก็คือเมืองไทรหรือไทรบุรีอยู่ทางทิศใต้ภาษาถิ่นใต้พัทลุงเรียกว่า ปล้าหัวนอน ปัจจุบันอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย

                     จากสำนวนดั่งกล่าวเห็นความงดงามของภาษาถิ่นที่สั้นๆและกระชับสามารถสื่อสะท้อนอุปนิสัย ตัวตน ความเป็นอยู่ วีถีชีวิตของคนพัทลุงได้อีกความหมายหนึ่ง อาจลงลึกไปถึงลักษณะของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในถิ่นใต้ จากเมืองคอนถึงเมืองไทร  หรือไทรบุรีที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย