• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

  จัดทำแผนกลยุทธ์ ระบบการติดตามฯ  

วันที่  5 - 7  กันยายน 2549  สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ได้มีการประชุมคณะกรรมการ จัดทำแผนกลยุทธ์  ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

       การดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ ครั้งนี้ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ ในเรื่องระบบของการนิทเศ ติดตาม ประเมินผล ของ สพท. และกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ   เป้าประสงค์   กลยุทธ์  และโครงการ/กิจกรรม  ที่ต้องดำเนินการพัฒนานั้นมีอะไรบ้าง  ซึ่งคณะกรรมการทุกท่าน ได้ให้ความร่วมมือ ช่วยกันระดมความคิด  ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ให้ สพท.อย.1  มีแผนไว้ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา  ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): พระนครศรีอยุธยา 
  หมายเลขบันทึก: 48658
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)