ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

sirima
จัดทำแผนกลยุทธ์ ระบบการติดตามฯ

วันที่  5 - 7  กันยายน 2549  สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ได้มีการประชุมคณะกรรมการ จัดทำแผนกลยุทธ์  ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

       การดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ ครั้งนี้ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ ในเรื่องระบบของการนิทเศ ติดตาม ประเมินผล ของ สพท. และกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ   เป้าประสงค์   กลยุทธ์  และโครงการ/กิจกรรม  ที่ต้องดำเนินการพัฒนานั้นมีอะไรบ้าง  ซึ่งคณะกรรมการทุกท่าน ได้ให้ความร่วมมือ ช่วยกันระดมความคิด  ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ให้ สพท.อย.1  มีแผนไว้ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา  ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

คำสำคัญ (Tags)#พระนครศรีอยุธยา

หมายเลขบันทึก: 48658, เขียน: 06 Sep 2006 @ 15:44 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 08:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)