วันนี้ก็ยุ่งๆอยู่กับงานประจำ  การบ้านยังไม่เสร็จเลย