ขอขอบคุณพร้อมกับชื่นชมในความสามารถของ gotoknow ว่าเก่งมากๆเลย ที่ให้ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน เพื่อเด็กไทยจะได้มีคุณภาพที่ดี