เมื่อ สคส. ทำงานได้ครบ 1 ปี   ผมได้เขียนสรุปการเรียนรู้ไว้ในบทความชื่อ "จัดการความรู้  วงล้อที่ไม่หยุดหมุน"  อ่านได้ที่นี่ (click)

         จะเห็นว่าเรามีศรัทธาต่อ demand - side KM ชัดเจนแล้ว   หลังทำงานมาได้ 1 ปี

ตอนที่ 1   ตอนที่ 2    ตอนที่ 3

วิจารณ์  พานิช
 3 ก.ย.49