ประกายรังสี


รองศาสตราจารย์, หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Username
mtmmk49
สมาชิกเลขที่
6923
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
เรื่องเรียน
   2501-2503 ศิษย์เก่าโรงเรียนเคี่ยวมิ้นเซี๊ยเซี่ยว (อนุบาล)
   2504-2510 ศิษย์เก่าโรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (ป.1- ป.7)
   2511-2513 ศิษย์เก่าโรงเรียนโชติรวี นครสวรรค์ (มศ.1-มศ.3)  
   2514-2515 ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดม
   2516-2522 ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์

   2527 ศิษย์เก่าสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง (สจว) รุ่นที่ 41
   2536 หลักสูตรเตรียมผู้บริหารรัฐกิจ (MINI MPA) รุ่นที่ 6 (มหาวิทยาลัยมหิด)
ความถนัด
   Radiation Physics
      ...X-ray basic
      ...Nuclear Physics
      ...problem...key1...key2
   Medical Imaging
      ...CT, MRI
   Quality Assurance in Diagnostic Radiology
       ...Sensitometry
       ...QC of Radiography, CT, MRI
ตำราที่เขียน
   2525 เอกซเรย์คอมพิวเต็ดโทโมกราฟฟี่ (บรรณาธิการ/ผู้เขียน)
   2532 พื้นฐานทางฟิสิกส์ของ CT และ MRI 
   2538 การควบคุมคุณภาพของภาพเอกซเรย์
   2546 เอกซเรย์คอมพิวเต็ดโทโมกราฟฟี่: หลักการทางฟิสิกส์ เทคนิค และการควบคุมคุณภาพ (บรรณาธิการ/ผู้เขียน)
   2547 E-Book เรื่อง การสร้างภาพทางการแพทย์เบื้องต้น>>>
   2550 E-Book เรื่อง พื้นฐานทางฟิสิกส์ของคอมพิวเต็ดโทโมกราฟฟี่

 

Video Clips
   Video clips ใน YOUTUBE >>>

 

FACEBOOK 
          1.) เป็นเพื่อนกัน >>>
          2.) กลุ่ม RTMU >>>

 

งานวิจัยตีพิมพ์ (2538-ปัจจุบัน)

 2538...Mongkolsuk M,Suriyachaiyakorn C,Dhanarun M,Wongse-ek C. 
            Checking diagnostic x-ray machine quality of state
            hospitals Bangkok Metropolitant.
            Thai J Radiological Tech 1995;20(3) : 81-92.
  2538...Mongkolsuk M,Suriyachaiyakorn C,Dhanarun M,Wongse-ek C.
            Focal spot measurements: Comparison of pinhole, star test
            pattern, and resolution pattern techniques.

            Thai J Radiological Tech 1997; 22(1):17-24.
  2544...Mongkolsuk M, Thumwerapong W, Jangsri N.
              An evaluation of spatial resolution in computed
              tomography.

              Thai J Radiological Tech 2001; 26(2) : 13-20.
  2545...Mongkolsuk M, Asavaphatiboon S.
              A study of principal parameters effect on SNR of
              MR images.

             Thai J Radiological Tech 2002; 27(1-3) : 7-16.
  2546...Mongkolsuk M, Jangsri N.
               A Construction of CT Phantom for QC Testing.
               Thai J Radiological Tech 2003; 28(1-3) : 35-40.
  2549...Mongkolsuk M, Pongnapang N.
              A study of physical performance characteristics of
              single and multislice CT.

              Thai J of Radiological Tech 2006; 31(1):1-8. (full textpdf)
 2550...Mongkolsuk M, Y Vichianin, T Meechai.
              The evaluation of collimator alignment of diagnostic x-ray
               tube using computed radiography system.
              Thai J of Radiological Tech 2007; 32(1-3):21-26. (full text (draft)pdf)
 2550...Mongkolsuk M.
              CT technology in the last decade: The Physics aspects.
              Thai J of Radiological Tech 2007; 32(1-3):95-109. (full text (draft)pdf)
2552...Chiewit P, Ananwattanasuk J, Mongkolsuk M, Boonmas C, 
             Suthipongchai S.
            Evaluation of image quality and len's radiation dose of 
            a low-dose cranial CT scan.

             J Med Assoc Thai 2009. (full text: pdf)
2552  ...Saengrung-Orn S, Vimolket T, Mongkolsuk M, Lertmaharit S,
           Tanapat Y, Noola B, Thongsiri K, Kamolratanakul P.
           Economic evaluation of computed tomography comparing to
           film method in quality control of general x-ray machine at
           Pramongkutklao Hospital.
           J Med Assoc Thai 2009. (full text: pdf)
2553...Saengrung-Orn S, Mongkolsuk M, Rangsiphat T.
            Fatal cancer risk for radiation workers in radiology department
            at Phramongkutklao hospital, army medicine department
            2004-2008.

            J Med Assoc Thai 2011 (in press)

เรื่องที่กำลังค้นคว้า
   2550-2552   การควบคุมคุณภาพของเครื่องเอกซเรย์ด้วย CR >>>
                       1.การประเมินประสิทธิภาพเชิงฟิสิกส์ของเครื่องเอกซเรย์
                          วินิจฉัยโดยถ่ายภาพเอกซเรย์ด้วยระบบคอมพิเตอร์ (ซีอาร์)
                          (ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน)
   2549-2552   การประเมินคุณภาพของภาพ MPR จากภาพ CT
                        (ได้รับทุนวิจัย MAG Window II ปี 2550 จาก สกว.)

ช่วยงานสังคม
   2548-ปัจจุบัน   Surveyor ตามระบบประกันคุณภาพของ ม.มหิดล
   2549-ปัจจุบัน   กรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
   2527-2535      กรรมการบริหารสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
   2535-ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย>>>
   2542-ปัจจุบัน   บรรณาธิการ RT News >>>
                          บันทึกจากประกายรังสี >>>
เรื่องที่ไม่ถนัด
    2549-ปัจจุบัน   หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
     2549 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 
     2545 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
     2541 ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
อาจารย์ตัวอย่าง
     2544 อาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail: mtmmk@mahidol.ac.th


ประกายรังสี จงเปล่งประกาย บ้างเห็นด้วยตา บ้างเห็นด้วยใจ
รังสีทุกดวง จงเปล่งประกาย ให้ทั้งโลกสว่างไสว อบอุ่นและน่าอยู่
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี