ผลงานดีก็เพราะเพื่อนร่วมงานดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ถือว่า มีเพชรน้ำงามล้ำค่า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

มีคณะครูในกลุ่มสาระ ฯ จำนวน 7 ท่าน  ได้แก่ 

1.  ครูชฎา  เขียวดี

2.  ครูปรีดา  เพิ่มพิมล

3.  ครูธนาตา  พีรกันทรากร

4.  ครูพรชนก  ทรัพยานนท์

5.  ครูสุรวยพร  พราววิโรจน์

6.  ครูสิริพร  กุ่ยกระโทก

7.  ครูเก่งเกื้อ  สีหนาท

ทุกครั้งที่มีงานที่จะต้องจัดทำร่วมกัน  พวกเราระดมสมองช่วยเหลือกัน  จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

เช่น   กิจกรรม ENGLISH KIDS CONTESTS 2006 

ครูท่านหนึ่งที่จะแนะนำในวันนี้  ได้แก่  ครูชฎา  เขียวดี

ท่านมีความรอบรู้ในการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที 6  ด้วย เทคนิควิธีที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  กระบวนการกลุ่ม  การแสดงบทบาทสมมติ  และโครงงานภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้  เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมใดๆ  ท่านจะมีหน้าพิธีกรที่มีความชำนาญสูง  ซึ่งครูอ้อยสังเกตว่า  ท่านต้องทำการบ้าน  ศึกษางานที่ต้องทำนั้นให้ถ่องแท้เสียก่อน  ให้เกิดความมั่นใจ  ท่านจึงทำงานได้ดี  มีความประทับใจทุกครั้ง

เรื่องของไหวพริบปฏิภาณของท่านเป็นเลิศ

ท่านเป็นครูที่มีความรับผิดชอบ  ตั้งใจปฏิบัติงาน  มีน้ำใจ  และช่วยเหลือเพื่อนเสมอมา

ซึ่ง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ถือว่า  มีท่าน  ครูชฎา  เขียวดี  ประดุจ มีเพชรน้ำงามล้ำค่า

ท่านต่อไป  ก็คงจะรู้จักกันดีแล้ว  ครูสิริพร  กุ่ยกระโทก

ท่านทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

ท่านมีความสนใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์  จึงได้ศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา  ชอบการเขียนบันทึก  รักความก้าวหน้า  ปรับตัวให้เข้ากับสมัยเสมอในเรื่องการจัดการความรู้

ส่วนท่านที่สามคือ  ครูพรชนก  ทรัพยานนท์

สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 3

 ครูธนาตา  พีรกันทรากร  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2

ครูสุรวยพร  พราววิโรจน์  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

 

ครูปรีดา  เพิ่มพิมล  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 ครูเก่งเกื้อ  สีหนาท  ปูชนียบุคคลของชาวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

ทั้งสองท่าน  ครูธนาตา กับ ครูสุรวยพร  ติดไว้ก่อนสำหรับรูปภาพ  มีเหตุขัดข้องอัพโหลดภาพไม่ได้  เพิ่มเติมในคราวต่อไป  ขออภัยมา ณ ที่นี้

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#siriporn#dearenglishteacher#englishkm

หมายเลขบันทึก: 48640, เขียน: 06 Sep 2006 @ 14:38 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)